Martin Niemöller, Duitsland

Toen ze de communisten kwamen halen heb ik niets gezegd.
Ik was geen communist.
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen heb ik niets gezegd.
Ik was geen vakbondslid.
Toen ze de joden kwamen halen heb ik niets gezegd.
Ik was geen jood.
Toen ze de katholieken kwamen halen heb ik niets gezegd.
Ik was geen katholiek.
Toen kwamen ze mij halen
en er was niemand meer om iets te zeggen.
 
   
Leren handelen vanuit je geweten.
Je vrijheid leren delen met anderen.
Een betere vorming en misschien wel
andere (ideaal) beelden.
 
Wedden dat het probleem dan is opgelost?
Mee eens?

Maar hoe gaan we dat doen?

De vraag wat we kunnen doen aan geweld kun je op twee manieren beantwoorden:
 

maatregelen

 De ene naar buiten gerichte manier houd zich bezig met het nemen van maatregelen die de kans op geweld verkleinen.
 
Dergelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld:
· meer politie op straat
· het plaatsen van bewakingscamera's
· strengere handhaving van normen en wetten
· herinrichting van de openbare ruimte zodat we ons er weer veilig voelen
· wapendetectie poortjes op school.
 
Het nadeel van maatregelen is dat je daarmee al snel de vrijheid van mensen aantast.
Hoe meer maatregelen er genomen worden, des te minder je jezelf afvraagt: wat vind ik er zelf van, wat zegt mijn geweten?
 

vaardigheden

 De andere meer naar binnen gerichte manier doet iets aan de oorzaken van geweld.
We hebben het dan over het aanleren van vaardigheden.
 
Voorbeelden daarvan zijn:
· leren samenwerken
· bewustwording van wie je bent en wat je handelen bepaalt
· leren hanteren van driften en emoties
· leren herkennen van geweld in jezelf en anderen, leren anticiperen op geweld
· het ontdekken van je eigenheid (eigen aardigheden)
· leren om contact te maken met je geweten.
 
De moeilijkheid bij iets doen aan de oorzaken van geweld is dat er in onze samenleving weinig wordt gedaan aan de ontwikkeling van iemands geweten.
Bijvoorbeeld binnen het onderwijs zijn we vooral gericht op het leren begrijpen van de wereld om ons heen en zijn we niet zo bekend met de verschillende aspecten van onze binnenwereld.
Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen denken en voelen, en wat is de relatie tussen onze hartstochten, overtuigingen en ons geweten?
Hoe zit het met onze emotionele intelligentie?