S. komt nadat ze wraak heeft genomen in conflict met haar geweten.

Als je kijkt hoe gemakkelijk we vandaag de dag overgaan tot geweld dan lijkt het wel of er iets mis is met onze gewetensontwikkeling.
Soms lijkt het alsof we helemaal geen geweten hebben.

Gebrek aan geweten wordt omschreven als:

- Gebrek aan kennis; geen goed inzicht in de gevolgen van je gedrag.
- Gebrek aan gevoel; geen empathie met het slachtoffer of gevoelens van medeleven hebben, emotioneel oppervlakkig of gehard zijn.

Werd in de situatie van toen het geweten van het individu met geweld bestreden, vandaag de dag lijkt daar op het eerste gezicht geen sprake van te zijn.
Er is geen dreiging van buitenaf, sterker nog wij hebben alle vrijheid.

Hoe komen we aan zo'n gebrekkige ontwikkeling van ons geweten?