klaas2010Vragen van de regisseur

 

De film Scènes uit voorjaarsontwaken is geregisseerd door Klaas Rusticus.

Klaas heeft een aantal pittige vragen gemaakt naar aanleiding van de film.

De vragen zijn bedoeld om je verder te verdiepen in de film en het verhaal.

Ook zijn er vragen om na te gaan wat zo'n verhaal uit het verleden je kan vertellen over vandaag de dag.

Meer over de film vind je hier.

 

 

vragen n.a.v. Scènes uit voorjaarsontwaken

 1. welke handelingen vind je geloofwaardig en waarom?
 2. welke handelingen vind je ongeloofwaardig en waarom?
 3. welke teksten vind je geloofwaardig en waarom?
 4. welke teksten vind je ongeloofwaardig en waarom?
 5. kun je een aantal situaties aangeven waaruit blijkt dat het stuk in 1891-1892 is geschreven?
 6. komen er handelingen of gebeurtenissen in voor waarin je jezelf herkent?
 7. welke zaken zijn in die afgelopen plm. 120 jaar veranderd?
 8. welke zaken zijn in die afgelopen plm. 120 jaar eigenlijk niet veranderd?
 9. waarom maakt Moritz een einde aan zijn leven?
 10. zou dat nu nog wel eens voorkomen, om dezelfde reden?
 11. waarom sterft Wendla?
 12. zou dat nu nog wel eens voorkomen, om dezelfde reden?
 13. heeft Melchior kans gezien de strafinrichting te ontvluchten?
 14. wie zou die gemaskerde heer kunnen zijn in scène 18 ?
 15. wat is het dat hij Melchior heeft te bieden?
 16. waarom kiest Melchior er uiteindelijk voor met deze man mee te gaan?
 17. voor welke van de volwassenen heb je de meeste sympathie en waarom?
 18. voor welke van de volwassenen heb je de minste sympathie en waarom?
 19. naar aanleiding van dat wat je van Wendla, Melchior en Moritz weet, hoe zou je hun karakters willen omschrijven?
 20. in wie herken je je het meest en waarom.?
 21. in wie herken je je het minst en waarom?
 22. hoe kun je zien dat Martha na de dood van Moritz de straffen van haar vader aan haar laars lapt?
 23. hoe zou je de persoon van Ilse omschrijven, vooral na de scène waarin ze met hanneke aan het strand ligt?
 24. zou die scène (vr. 23) er tussen twee jongens precies zo uitzien?
 25. en wanneer niet hoe denk je dan dat die anders zou zijn?
 26. hoe verklaar je het dat wendla naar melchior terugkeert, terwijl hij haar in het bos toch heeft geslagen?
 27. neem je het melchior kwalijk dat hij wendla slaat in het bos of heeft ze dat aan zichzelf te wijten?
 28. waaruit blijkt de hypocrisie van de leraren in de lerarenkamer?
 29. helemaal aan het begin van de scène in de lerarenkamer blijkt al dat deze een onrealistisch tintje krijgt. waaruit?
 30. waaruit blijkt tijdens het verhoor in de lerarenkamer dat het allemaal een wassen neus is?
 31. welk onderdeel is in alle kamers hetzelfde?
 32. wie is bij de bijeenkomst op het kerkhof de enige die emotie toont en waarom?
 33. hoe kun je zien dat we willen tonen dat de meeste aanwezigen bij het graf allemaal vertegenwoordigers zijn van eenzelfde groep?
 34. hoe zou je die groep willen duiden?
 35. zijn er in de teksten veranderingen aangebracht om de indruk te wekken dat een en ander zich in het nu afspeelt?
 36. hoe zou je de laatste scène willen omschrijven?
 37. waarom vindt Martha Moritz aardiger dan Melchior?
 38. wie gedraagt zich het meest als een zombie?
 39. noem eens een voorbeeld van egoïstisch gedrag.
 40. kun je een persoon noemen die de indruk wekt echt van een ander te houden?
 41. als het theaterstuk nu zou zijn geschreven, zou dat dan over hetzelfde onderwerp kunnen gaan? wat zou er (moeten) veranderen?
 42. kun je je voorstellen dat er anno nu nog meisjes van veertien jaar zijn die niet weten ‘waar de kindertjes vandaan komen?’

<<<<<<